کارگاه تاثیر نقاط فشاری بر زیبایی

lplplplplplplplplp
کارگاه تاثیر نقاط فشاری بر زیبایی

همانطورکه می دانید دوره های درمان مربوط به زیبایی بیش از پیش به سمت استفاده از مواد غیر شیمیایی و درمان های سنتی متمایل می شوند. طب سوزنی حدود ۱۵۰۰ سال قبل، از چین به ژاپن آمد، اما این روش درمان سنتی اکنون به عنوان رمزی برای زیبایی در حال به دست آوردن محبوبیت های تازه ای است.

شماره تماس : ۵۵۹۵۵۷۵۳/۴

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم