کارگاه آشنایی بااصول و مقدمات سبک های ماساژ

اصلی ۲

کارگاه آشنایی بااصول و مقدمات سبک های ماساژ

یکی از معضلات مهم بشر امروزی،دردها و عوارض مزمن ناشی از شیوه زندگی و ارتباط اجتماعی او است. شیوه زندگی بی تحرک،که خود به دلیل اشتغال به مشاغل بی تحرک،وسایل و امکانات پیشرفته،آموزش های غلط و بسیاری از عوامل دیگر شکلی همه گیر پیدا کرده،بلای اصلی سلامتی انسان است.

نیاز به لمس و نوازش به طور غریزی در نوزادان به خوبی دیده می شود.با بزرگ شدن کودک و نوجوان،این نیاز به دست فراموشی سپرده می شود در صورتی که همچنان در وجود او نهفته است.ماساژ به عنوان نوازشی ماهرانه برای انسان خسته دردمند تنهای امروز بسیار لذت بخش و در کمک به درمان دردهای او اثری شگفت انگیز دارد.

جهت ثبت نام :
۵۵۹۵۵۷۵۳-۴

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم