کارگاه آزمایش خوانی

از

کارگاه آزمایش خوانی

آزمایش خوانی و تفسیر آزمایش از جمله علومی است که تاثیر بسزایی در بهداشت و کاهش هزینه های درمانی دارد.

جایگاه خاص این علم در بین علوم پزشکی به دلیل نقش آن در تشخیص و درمان و پیشگیری وپیگیری بیماری های مختلف است. سر و کار این رشته بیشتر با انالیز آزمایش های خون، ادرار، مدفوع و …بدن انسان است.

اگاهی از تفسیر آزمایش های مختلف بیوشیمیایی و هماتولوژی می توانند به افراد در اتخاذ تشخیص درست وحتی در درمان یاری کنند.

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم