کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی _غذایی

کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی _غذایی

این رشته با هدف تربیت نیروی انسانی به منظور راهبری مطلوب و انجام کار در آزمایشگاه های شیمی صنایع غذایی در حین ساخت و برای محصول نهایی و نیز آشنایی با آخرین تکنولوژی های پیشرفته اختصاصی در صنعت غذا می باشد .

فارغ التحصیلان این رشته با توانایی های کسب شده میتوانند در زمینه های زیر فعالیت نمایند :

  • توانایی انجام آزمایشهای مربوط به شیمی عمومی ، شیمی تجزیه ، شیمی آلی
  • انجام آزمایشهای مختلف با استفاده از دستگاه های مدرن در گرایش های مختلف صنایع غذایی
  • کمک کارشناس در امور تحقیقاتی محققین در آزمایشگاه های گرایش های ذیربط

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم