کاردانی حرفه ای خدمات سلامت _ دارویاری

کاردانی حرفه ای خدمات سلامت _ دارویاری

رشته فوق شاخه ای از علوم پزشکی است که به منظور رفع نیاز های خدمات دارویی جامعه با هدف ارتقای دانش و ایجاد مهارت در شاغلین در مراکز ارایه خدمات دارویی اعم از مراکز بهداشتی درمانی دولتی ، خصوصی ، داروخانه های دولتی و خصوصی و … است .

فارغ التحصیلان این رشته با توانایی های کسب شده میتوانند در زمینه های زیر فعالیت نمایند :

  • متصدی امور دارویی در داروخانه های بخش دولتی و خصوصی
  • متصدی امور دارویی درانبار داری در مراکز بهداشت شهرستان و استان
  • متصدی امور دارویی در شرکت های توزیع و پخش دارو

 

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم