مهندسی مشاوره ژنتیک

مهندسی مشاوره ژنتیک

آگاه سازی و اطلاع رسانی در مورد مشاوره ژنتیک و موارد لزوم انجام آن برای پیشگیری از بروز اختلالات و گسترش دانش  عامه مردم در خصوص مشاوره ژنتیک جهت پیشگیری از معلولیت های ناشی از اختلالات ژنتیک

فارغ التحصیلان این رشته با توانایی های کسب شده میتوانند در زمینه های زیر فعالیت نمایند :

  • کارشناس مشاوره ژنتیک
  • کارشناس واحد مشاوره بهزیستی ، مراکز درمانی ، مراکز آگاهسازی

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم