دوره اصطلاحات پزشکی ۱ (ترمینولوژی)

تر

دوره اصطلاحات پزشکی ۱ (ترمینولوژی)

????????????????????????????????????????

تجزیه و تحلیل مشکلات بیماران نیازمند یادگیری عمیق و معنی دار است.

نقش گسترده و عمیق واژگانی که در علم پزشکی به کار می رود ، در خواندن و درک مفاهیم پایه و بالینی پزشکی  تاثیر فراوانی دارد.

????????????????????????????????????????

علاقمندان و  درمانگران در حوزه ی طب مکمل و درمان های طبیعی برای آموزش علمی این مفاهیم  و واژگان  می توانند در  دوره آموزشی ترمینولوژی (اصطلاح شناسی پزشکی) شرکت کرده و به مهارت مطلوب در این زمینه دست یابند.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم